Info til køber

Vedr. ejendomme til salg i Sverige

Alle vores ejendomme er til salg direkte fra ejer – ingen mellemhandler, 2. håndssalg eller andre fordyrende mellemled. Sælger betaler vores salgssalær. De bedes se bort fra beløbet i €, idet dette er autoindsat fra prisen i svenske kroner, og således alene modsvarer eurokursen mod svenske kroner.

Før besigtigelse af ejendommene bedes De kontakte os, så man ikke kører forgæves til en ejendom, der i mellemtiden er solgt.

Angående købesummens betaling: Modsat danske kreditforeninger, yder de fleste danske  banker lån til køb af hus i Sverige, alene sikret med pant i den svenske ejendom. Renten på banklån starter ved ca 2%. Har  køber friværdi i  dansk ejendom, kan der med fordel optages lån vi dansk kreditforening. 

De årlige ejendomsskatter og forsikringer i Sverige er meget lave i forhold til Danmark. De løbende faste udgifter til forsikring, renovation, skorstensfejer, svensk ejd.skat m.m. er indeholdt i bruttoydelserne som fremgår af salgsopstillingen.

Udover Scandlines fra Helsingør er der naturligvis Øresundsbroen. Tjek priser og tilbud på internettet… http://www.scandlines.dk www.oeresundskonsortiet.dk. Rabatkort til færgen kan købes ned til dkr. 145,- pr. tur for bil og 5 pers. på alle tider/dage.

Hvor ligger så huset? På salgsbeskrivelsen klik på ”Karta” zoom ind eller ud, brug rullegardinet i h. side find her gps kooidinater, eller skriv fra – til m.m. –  eller  ring for detaljeret beskrivelse  med kørevejledning.

Specialtilbud til personer der selv finder en ejendom i Sverige, der ikke er til salg gennem Dansk Ejendoms Consult

Hvis De selv finder en ejendom i Sverige gennem en privat sælger og herefter ønsker professionel bistand med papirarbejdet; herunder udfærdigelse af korrekt købsaftale, evt. vurdering af ejendommen, hele tinglysningsekspeditionen med lagfart (skøde), gravationsbevis (tingbogsattest), evt. nyt pantebrev, oprettelse af  forsikring, ejerskiftemeddelelse til alle svenske myndigheder og forsyningsselskaber, så tilbyder vi – DANSK EJENDOMS CONSULT – alle ovennævnte arbejdsopgaver for danske kr. 9.000,- + moms. Hvis De kun ønsker vores bistand til nogle af opgaverne, tilbydes dette på timebetaling á danske kr. 1.100,- pr. time + moms. Køber De ejendommen gennem en svensk mægler, kan vi ligeledes på timebetaling, gennemgå alle ejendommens papirer, samt vejlede Dem i, hvilke dokumenter De skal se, før De underskriver og evt. være Deres repræsentant overfor sælger og dennes mægler. Samtidig kan vi vurdere om Deres købspris på ejendommen stemmer overens med markedsprisen, hvilket ikke altid er tilfældet. Vigtigst er måske nok, at De ved sagens ekspedition herigennem, får sikkerhed for at kunne betale hele købesummen KONTANT fordi: I ovennævnte berigtigelsessalær er inkluderet et lånetilbud, alene sikret med pant i den svenske ejendom. De bestemmer selv løbetiden normalt  30 år.  Lån ydes i danske- eller svenske kroner.  Som køber har De således alt at vinde ved (uforpligtende) at kontakte os. NB: Vi bygger vores erfaring og ekspertise fra vurdering af ca. 4.500 svenske ejendomme, salg af over 3.000 svenske ejendomme og berigtigelse af over 3.500 svenske ejendomshandler til danske købere  siden 1980. Denne ekspertise finder De ingen andre steder. Med venlig hilsen Dansk Ejendoms Consult. Ejendomsmægler ELO & Registreret svensk mäklare. PS: Vi er forsikringsgaranteret for evt. fejl for danske kr. 2,5 mio kr., så såvel kvaliteten af arbejdet som Deres økonomiske sikkerhed, er af mindst samme størrelse, som gennem sædvanligt advokatfirma