Info til sælger

Vedr. ejendomme til salg i Sverige


Gør som over 3.500 familier har gjort siden 1980; Sælg din svenske ejendom gennem D.E.C. – Dansk Ejendoms Consult v/ejendomsmæglere ELO-DSE & Reg. svensk mäklare, Østerbrogade 113 – 2100 København Ø, bl.a. fordi……

* DEC er billigere end alle andre mæglere! Vort brutto salær er mellem 2½ og 7½% af salgsprisen (min dkr. 35.000) og det er solgt eller gratis.

* DEC har ubetinget det største aktuelle køberkartotek: P.t. over 3.000 liebhavere alene fra de sidste 12 mdr., hvilket sikrer et optimalt salg!

* DEC har de bedste finansieringsvilkår; Lån til køber i dkr eller sek. op til 95 % af salgssummen, sek-rente fra kun ca 2% – 100 % kontantafregning til sælger!

* DEC har ubetinget Skandinaviens største erfaring med salg af svenske ejendomme til og fra danskere!

* DEC yder gratis hjælp og vejledning i svenske- og danske skattespørgsmål for sælger og køber!

* DEC har erfaring fra salg og vurdering af over 4.500 ejendomme i Sverige, bl.a. for Staten/Länsstyrelsen, skifteretter, banker, advokater m.fl.!

* DEC annoncerer alle ejd. på Internettet – også på alle Svenske søgestationer! Vores hjemmeside: www.svenske-huse.dk har ca 20.000 hit/opslag hver måned!

* DEC vurderer din ejendom i Sverige med skriftlig vurderingsrapport gratis for sælgere, inklusiv fotoserie, skriftlig skatteinformation m.m.

* DEC er ansvarsforsikret gennem Ejd.mæglernes Landsorganisation & Länsförsäkringar for dkr. 3. mio.!

* DEC udfærdiger gerne en foreløbig skriftlig vurdering for potentielle sælgere !

* DEC er eneste ejendomsmæglerfirma i Danmark der primært beskæftiger sig med salg af ejendomme i Sverige, samt eneste ejendomsmæglerfirma i Danmark der tillige er Registreret svensk mäklare

******* En stjernerække intet andet ejendomsmæglerfirma kan tilbyde sine kunder!

Ring gerne for en uforpligtende samtale. M.v.h. Dansk Ejendoms Consult.

Telf. dag: 39 29 29 97. Fax.: 39 29 23 97. Mobil: Henrik : 40 53 30 07 Jonas : 51 21 46 47

Mail: info@svenske-huse.dk

SPECIALTILBUD

SPECIALTILBUD TIL EJERE AF HUS I SVERIGE DER SELV FINDER EN KØBER

Hvis De selv finder en køber til Deres svenske ejendom (herunder børn eller anden familie) og herefter ønsker professionel bistand med papirarbejdet – herunder udfærdigelse af korrekt købsaftale/slutseddel (med evt. ansvarsfraskrivelse for sælger m.m.), hele tinglysningsekspeditionen med lagfart, gravationsbevis, evt. nyt pantebrev til sikkerhed for evt. lån m.m., forsikringsændring, ejerskiftemeddelelse til alle svenske myndigheder, forsyningsselskaber og institutioner – så tilbyder vi, DANSK EJENDOMS CONSULT, alle ovennævnte arbejdsopgaver for dkr. 9.000,-. Alle stempelafgifter og tinglysningsgebyrer betales normalt alene af køber. ( pt. 1½% af købesummen min. af den off. vurdering +sek. 825 i tinglysningsafgift. Pantebreve 2% af pålydende + sek. 375)

Ønsker De kun vor medvirken til nogle af opgaverne, kan timebetaling á dkr. 1.100,-/t aftales. De sparer salgssalæret til mægler der normalt er 7½ % af salgssummen, min. sek. 50.000,-. Af samme årsag har vi ca. 50 berigtigelsessager pr. år. De får hele papirarbejdet (korrekt) gennemført inklusiv svensk- eller dansk købsaftaler, svensk skatteinformation, tinglysning for køber m.m. Vigtigst er måske nok, at De ved sagens ekspedition herigennem, får sikkerhed for at få afregnet HELE Deres salgssum KONTANT, fordi; I ovennævnte berigtigelsessalær er inkluderet formidlings af lån til køber gennem de banker vi samarbejder med. Typist 30 årligt lån op til 90 % af salgssummen til kun ca. pt. 3 % p.a. i dkr. eller sek., alene sikret med pant i den svenske ejendom. Har køber friværdi i en dansk ejendom, tilrådes p.t. (11-10-2015) at optage kreditforeningslån i denne, i stedet for den svenske ejd.

Som sælger har De således alt at vinde og intet at tabe, ved uforpligtende at kontakte os. NB: Vi bygger vor erfaring og ekspertise fra vurdering af ca. 4.000 svenske ejendomme, salg af over 3.000 svenske ejen- domme og berigtigelse af over 4.000 svenske ejendomshandler siden 1980! Denne ekspertise finder De ingen andre steder.

Såfremt vi skal påbegynde berigtigelsen nu, bedes De fremsende oplysning om køber og sælgers navn og adr., aftalt pris, overtagelsesdag og evt. øvrige vilkår, samt om køber har købesummen eller om vi skal formidle lån.

Ligeledes bedes ejendommens dokumenter fremsendt i kopi (gerne på mail). Har De eller køber spørgsmål står vi til Deres disposition. Bl.a. gælder specielle skatteforhold i Sverige for sælger uanset De er dansk sælger. ”Vinstskatten” er pt. 22 % af den nettofortjeneste De ikke kan redegøre for, læs evt. mere på www.skatteverket.se. I særlige tilfælde kan der også forekomme skat af fortjenesten til skat i Danmark (”parcelhusreglen” www.skat.dk – grunde over 1400 m2 der kan udstykkes). Har Deres hus været anvendt til helårsbeboelse, er det underlagt lov om svensk energideklaration. Se herom på www.boverket.se eller ring for yderligere oplysninger.

Med hensyn til handelsværdien kan vi i øvrigt oplyse at nogle hussælgere vælger selv at sælge huset for at spare et mæglersalær. Den pris der sælges til, skal vi vurdere overfor bank, såfremt køber skal have lån via os. I nogle tilfælde må vi konstatere ved besigtigelse af ejendommen, at sælgers salgspris ligger langt under den pris vi kunne sælge huset til. Derfor anbefaler vi, at De får en mæglervurdering før De indgår bindende aftale med Deres køber. I samme forbindelse er det også vigtigt at kende de svenske skatteregler ved salg, så De som sælger slipper billigst muligt i ”vinstskatt” i Sverige.